top of page

Psikoterapi

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

Oyun Terapisi

Çocuk  kendisini  ifade  etmenin   en doğal  aracı  olan  oyun ve oyuncaklar ile  kabul  edildiği,  saygı  duyulduğu  bir ortamda;  duygularını, yaşantılarını dışarı  aktararak  bunlarla  yüzleşir,  denetlemeyi  öğrenir  ve uzaklaşır. Oyun terapisi 3-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir psikoterapi modelidir.

Şema Terapi

Erken dönem yaşantılarının yetişkinliğe yansımalarının keşfine ve değişimine odaklanan psikoterapi modelidir. Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik rahatsızlıklar oluşturulmuş bir psikoterapi modelidir.

Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi

Şema terapi; kişinin yaralı yanıyla ( çoğunlukla çocukluk ve ergenlik dönemindeki yaralardır ) temas kurup geçmişte karşılanmamış ihtiyaçları sonucunda oluşan olumsuz temel inançları, şimdi ve burada değiştirebilmesi için fırsat sunar.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); çok genel bir tanımlamayla, kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu ekolün davranışçı kısmı kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler. BDT’nin bilişsel kısmı ise kişinin zihinsel süreçlerini ele alır. Terapide kişilerin kendilerinde zorlayıcı duygular yaratan ve onları uyumsuz davranışlara iten düşünceleri belirlenerek onlara çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha nesnel, gerçekçi düşünme yetisi kazandırılır. Bu düşünce ve davranış değişikliği sayesinde kişinin hissetmekten sıkıntı dile getirdiği korku, kaygı, üzüntü, öfke, acı, utanç gibi olumsuz duygularında ve zamanla psikolojik sorunlarında azalma olur.

Psikoonkoloji - Kanser Hastaları ile Psikoterapi

Kanser sürecinde psikoterapi ile;
• Kişilerin bu süreçte yaşadıkları depresyon, anksiyete, öfke, felaketçi yaklaşım gibi psikiyatrik belirtilerin düzenlenmesi ,
• Kişilerin hastalığa uyumunu etkileyen geçmiş , şuanki yaşantılarına odaklanmak,
• Duygularını ifade edebileceği alan açılması ,
• Stres yönetimi ve başa çıkma mekanizmasının geliştirilmesi,
• İçindeki gücün harekete geçirilip mücadeleci yönünün desteklenmesi,
• Benlik saygısını artırılması ,
• Yaşam kalitesini artırmak ve psikolojik morbiditeyi azaltmak amaçlanmaktadır.

bottom of page